Kirunas byggnads- och stadsplanehistoria från start till flytt

Under min GIS-ingenjörsutbildning i Kiruna under 1990-talet så utförde jag ett projektarbete ”Kiruna Byggnadshistoria”. Min tanke har varit att fortsätta med detta efter pensioneringen men då jag har dragit igång Häggroths Mät & Teknik AB och vi befinner oss mitt i vinterdvalan så drar jag igång det ideella projektet ”Kirunas byggnads- och stadsplanehistoria från start till flytt” ett 4D GIS. Lite vågat att skriva om detta officiellt då det eventuellt måste komma ut ett resultat av detta. Nu kan det ta väldigt lång tid innan det finns något att presentera så då det försvinner i historien om det inte blir något av projektet.

Varför?

Jag är uppvuxen i Kiruna och just Kiruna är ganska unikt eftersom det är en stad som uppstått enbart p.g.a. en industriell etablering, Kiruna skulle aldrig funnits utan malmen. Det finns inget annat som motiverade ett samhällsbygge på just den platsen, Jukkasjärvi är den naturliga huvudorten i området med kyrkan och marknadsplatsen. De flesta samhällen som byggts för en enda industrietablering har försvunnit när etableringen inte behövdes längre.

Nu händer dessutom mycket med stadsflytten, den var inte aktuell då jag gick på GIS-ingenjörsprogrammet men det gör det nya projektet ännu mera intressant.

Projektet är även en väg för mig att förnya kunskaperna i Open Source GIS.

Hur, vad?

Till att börja med så ska jag samla grundläggande data. Jag har sedan tidigare en inskannad kopia av Kirunas första stadsplan från 1910. Nya data kommer jag att köpa in och digitalisera. Till att börja med kommer jag att söka efter historiska data med ”större” händelser som byggnad av spårvägen och avveckling av spårvägen, utveckling och avveckling av Ön, m.fl.

Därefter kommer jag att bygga datamodellen och börja lagra data i databasen. Jag ska utveckla en enklare webb-applikation för att titta på data och även webb-tjänster för att göra det möjligt att öppna data som skikt i valfri GIS-plattform. Insamling av data kommer att pågå under en längre tid så datamängden kommer att successivt utökas och förbättras.

Drönare?

Tanken är att även använda drönare för att göra 3D-modeller på historiska byggnader som finns kvar men som kanske är flyttade.

När?

Påbörjas nu och blir kanske aldrig klart. Den som lever får se.

Comments are closed

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.