Vart är fastighetsgränsen egentligen?
Är det fastighetskartan som gäller?


Svar: Det är verkligheten som gäller, d.v.s. gränsstenar, rösen, pålar, staket, gärdesgårdar och gränsrör.


På landsbygden utanför stadsplanerat område är gränserna oftast inte inmätta med moderna metoder. Gränserna i skog och mark är oftast inmätta med måttband.


Vid modernt skogsburk används GPS i skogsmaskinerna och det fungerar inte ihop med fastighetskartan där gränsen kan vara många meter fel.


Gränserna behöver mätas in på nytt med RTK-GNSS instrument eller totalstation för att få korrekt position. Först måste gränsmarkeringarna hittas. Häggroths Mät & Teknik AB erbjuder hjälp med att finna gränsmarkeringar och göra en preliminär inmätning med RTK-GNSS instrument och markera gränsen.


Det är endast Lantmäteriet som fastställer gränserna.

Comments are closed

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.