Kirunas byggnads- och stadsplanehistoria från start till flytt
Under min GIS-ingenjörsutbildning i Kiruna under 1990-talet så utförde jag ett projektarbete ”Kiruna Byggnadshistoria”. Min tanke […]
Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.