Har ni drönare på företaget, kommunen eller myndigheten och vill använda den? Passa på att se över ansvarsförsäkringar, operatörsmanualen, checklistor och utbildning nu under vintervilan. Operatör som inte är en privatperson, dvs kommersiell operatör inkl kommunala verksamheter och myndigheter måste ha dokumenterad operatörsmanual med rutiner och checklistor.

Jag erbjuder utbildning av operatör för drönarverksamhet och hjälp med framtagande av operatörsmanual.

Flyg inte utan ansvarig operatör, rutinerna har hjälpt flygfarten att skydda sig mot olyckor i många årtionden. Drönare är potentiellt livsfarliga, den kan skada människor på marken och även orsaka olyckor med bemannad flygfart. Drönare kan även användas vid terrordåd och annan brottslig verksamhet, drönarägaren är ansvarig att förhindra obehörig användning av drönaren. Även små drönare kan orsaka stor skada. Läs mer om mina tjänster

Operatörsrutiner
Flygning med UAS / Drönare i tjänsten.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om krav på drönaroperatör

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/

Comments are closed

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.