Häggroths Mät och Teknik erbjuder tjänster med UAS, GIS/GIT, mätning, utbildning och konsult.

Punktmoln med UAS LIDAR

LIDAR skanning från UAS

Volymmätning med UAS

Volymmätning av schakt, upplag, bränsle, skrot, virke, ris, berg, m.fl.

Terrängmodeller

Framtagning av terrängmodeller för maskinstyrning eller andra ändamål

Fotogrammetri

Framtagning av ortofoton och 3D modeller med vanlig RGB kamera, IR-kamera eller multispektral kamera.

Inspektion med UAS

UAS inspektion av kraftledningar, byggnader, m.m. med LIDAR, IR-, RGB- eller mulitspektralkamera 

GIS/GIT

QGIS och Open Source för GIS och IT.

Mätning och utsättning

Traditionell mätning och utsättning med RTK GNSS  eller totalstation

Utbildning

Utbildning i opertörsrollen för UAS flygning i företag, myndigheter eller andra organisationer.

Konsult UAS och organisation

Konsultation för framtagning av operatörsmanual, rutiner, checklistor och organisation.

Gränsfinnare

Gränssök och inmätning. Fastighetsgränser på landsbygden är ofta inte inmätta med moderna metoder och är därför inte korrekt redovisade på fastighetskartan. Det medför problem bland annat vid skogsbruk där man använder moderna verktyg som GPS.