Bygg och anläggning

För bygg och anläggning finns många användningsområden av UAS och som används av många byggföretag sedan flera år tillbaka. 

Fotogrammetri

Vanligaste användningsområdet för UAS. De små nya DJI Mavic 3E drönarna är mycket effektiva för detta. Med RTK blir noggrannheten mycket hög.

Terrängmodeller

Överläget bästa metoden för att att mäta markhöjder och volymer. LIDAR mäter med ett stort antal punkter och hittar därför marken även genom vegetation.

Inspektion

Foto och filmning av konstruktioner. DJI Mavic 3T har kamera med zoom och IR

Värmeverk och fjärrvärme

För värmeverk och fjärrvärme . 

Läcksökning

DJI Mavic 3T drönarna med RTK kan användas för att göra ortofoto från värmekameran.

Volymmätning

Överläget bästa metoden för att att mäta volymer. LIDAR är inte känslig för ljusförhållanden som skuggor m.m., den ger snabbt och bra resultat för volummätning av bränslehögar.

Inspektion

Foto och filmning av konstruktioner. DJI Mavic 3T har kamera med zoom och IR

Miljöövervakning och miljövård

För miljöövervakning och milövård. 

Läcksökning

Mätning av metan och andra ämnen från industri eller rörinfrastruktur

Vattenavrinning

LIDAR kan användas för att mäta terrängen och därmed kartlägga avrinning från ett område.

Provtagning

Provtagning av vattenprover från svåråtkomliga platser.

GAS-mätning

UAS kan användas för att bära mobila labb som mäter gaser och kemikalier i luften.

Metangas kan effektivt kartläggas över våtmarker.

Skogsbruk och jordbruk

För skogsbruk och jordbruk

Punktmoln

LIDAR kan användas för att mäta höjd och volym på skog

Vattenavrinning

LIDAR kan användas för att mäta terrängen och därmed kartlägga avrinning från ett område.

Multispektral bild

Med multispektral kamera kan skog och jordbruksmark kartläggas genom att mäta fotosyntesen. Skog kan artbestämmas och sjuka träd identifieras. För jordbruk kan ytor som växer sämre identifieras och ger möjlighet till riktade åtgärder

Häggroths Mät & Teknik AB

Jan Häggroth